wat als

wat als we sterker 

wat als we vochten

elkaar ontvlochten

wat als 

we onze hoofden 

niet geloofden

wat als we zeggen

ga je mee 

beren vangen, 

hordelopen 

wat als we 

meer doen  

minder hopen